Disclaimer website:

1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:

Poppe damave, Haarlemse Kunst

– de eigenaar: de eigenaar van de website;
– gebruik(en): alle denkbare handelingen;
– u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
– de content: alle in de website aanwezige inhoud;
2. Het onderstaande is van toepassing op de website die u thans bekijkt. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
4. Het kan zijn dat de getoonde content niet (meer) beschikbaar is voor verkoop. De gebruiker kan dan ook geen rechten, privileges of verwachtingen ontlenen aan de getoonde content.
5. Voor alle content geldt dat omissies voorbehouden zijn. De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de mogelijkheid bestaat dat er waar dan ook in de content fouten kunnen zijn ontstaan en ontslaat de eigenaar dan ook van alle mogelijke omissies en erkent tegelijkertijd dat er geen rechten kunnen worden ontleend aan de getoonde content.
6. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.
7. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maakt inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.
8. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.
9. Bij gebruik van de Websites kan haarlemsekunstschilders.nl door middel van zogenaamde cookies of andere informatiebronnen informatie verzamelen over het gebruik van de Website. Dit doen wij om de Websites beter op u behoeften af te stemmen en gebruikersvriendelijker te maken en voor het meten van resultaten van campagnes en acties. u kunt u browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. De kans is aanwezig dat u dan echter niet van alle mogelijkheden van de Websites gebruik kunt maken. u kunt cookies evenwel op elk gewenst moment verwijderen van u computer via het menu van u browser. Dit houdt onverlet in dat informatie over u surfgedrag verzamelt kan worden.
10. haarlemsekunstschilders.nl behoudt zich het recht voor haar voorwaarden van tijd tot tijd te updaten en te herzien ter aanpassing aan wettelijke en andere ontwikkelingen. u dient dit Privacy Statement dan ook regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van wijzigingen.

Nadere informatie:
Indien u nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met HaarlemseKunstschilders.nl.

Geverifieerd door MonsterInsights