Margriet Leemans is volgens haar eigen zeggen als kunstenaar ‘vrij laat begonnen met tekenen’ en werkte eerst als groeps- en vakleerkracht ‘Beeldende Vorming’ in het Basisonderwijs. Zij heeft dan ook veel met kinderen gewerkt en gebruikte hierbij allerlei materialen.

Na haar opleiding aan de ‘Mix-academy’, waar zij les kreeg van bekende kunstenaars als Marcella van Zanten en Ralph de Lange, werd zij regelmatig ingehuurd door het ‘Flex-ensemble’. Met name voor projecten en kinderconcerten.

Margriet Leemans

Basis

De zoektocht naar haar eigen beeldtaal begon met hulp van Ralph de Lange. Zij observeerde kunstenaars, ontwikkelde technische vaardigheden en analyseerde haar beweegredenen. Uiteindelijk kwam zij tot de conclusie dat de natuur, de aarde en het menselijk handelen in haar werk de basis is en wil hiermee haar zorg om de aarde uitdrukken.

Verbonden

De onderliggende redenen en de rode draad in haar werk is dan ook haar fascinatie, inspiratie en ongerustheid om de aarde. Hierbij laat Margriet zien dat mens en natuur onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Dimensies

Door het manipuleren en transformeren van haar werk ontstaan nieuwe dimensies die deze zorg om de aarde weerspiegelen. Dit alles is samengevat in de quote: “Alles van waarde is weerloos, wordt van aanraakbaarheid rijk en aan alles gelijk” van Lucebert. De quote is dan ook niet voor niets het motto van haar website. Om deze site te bezoeken klik je hier (u verlaat de website). Om terug te gaan naar haar overzichtspagina klikt u hier.

Andere online exposities bekijkt u hier

Wilt u zelf een online expositie verzorgen? Lees meer:

Geverifieerd door MonsterInsights